Regulamin studia Postaw na Pilates

Postaw na Pilates prowadzone jest przez Katarzynę Ejchart-Bocian prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG pod adresem ul. Słoneczna 220, 05-506 Lesznowola, NIP 521 143 99 13, REGON 381782042.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Każdy klient studia ma obowiązek zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu i go przestrzegać. Rezerwacja terminu, a następnie uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptacje
  regulaminu.
 2. Na wszystkie zajęcia w studio obowiązuje rezerwacja. Rezerwacji dokonywać można mailowo, telefonicznie lub przez system rezerwacji online.
 3. Czas trwania pojedynczych zajęć to 55 minut.
 4. Na salę ćwiczeń wchodzimy bez obuwia, ćwiczymy w skarpetkach.
 5. Studio zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku i cenniku.
 6. Klient zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na zajęcia.
 7. Klient zobowiązuje się do przestrzegania i zachowania zasad czystości w studio, czyli do dezynfekcji używanego sprzętu, po zakończeniu zajęć.

 

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

 1. Klient decydujący się na udział w zajęciach oświadcza, że nie ma przeciwwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 2. Klient zobowiązany jest do poinformowania prowadzącego przed zajęciami o dolegliwościach bólowych, kontuzjach lub innym problemie zdrowotnym.
 3. Studio Postaw na Pilates nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu odniesiony w efekcie uczestnictwa w zajęciach, jeśli klient ćwiczy pomimo wyraźnego zakazu lekarza lub fizjoterapeuty, nie stosuje się do wyraźnych zaleceń prowadzącego dotyczących bezpiecznej techniki ćwiczeń lub gdy uszczerbek na zdrowiu spowodowany jest wypadkiem.

 

OPŁATY, REZERWACJA I ANULOWANIE ZAJĘĆ GRUPOWYCH I INDYWIDUALNYCH

 1. Aktualny cennik studia znajduje się na stronie www.postawnapilates.pl/cennik 
  Płatności za zajęcia można dokonać:
  a. Online bezpośrednio po rezerwacji terminów przez platformę Przelewy24 
  b. gotówką w Studio
  c. BLIKiem na numer telefonu: 608 527 884
  d. Przelewem tradycyjnym:
  Postaw na Pilates Katarzyna Ejchart-Bocian mBank
  nr konta: 75 1140 2004 0000 3102 8166 2908.
 2. W przypadku rezerwacji pierwszego uczestnictwa w zajęciach telefonicznie lub mailowo (nie przez panel rezerwacji) płatność dokonywana jest z góry na nr konta lub Blikiem na nr telefonu i jest warunkiem potwierdzenia rezerwacji przez Studio. W przypadku braku płatności do 24h po dokonaniu rezerwacji Studio zastrzega sobie prawo do anulowania w/w rezerwacji.
 3. Opłatę za zajęcia należy uiścić w formie karnetu lub opłaty jednorazowej zgodnie z cennikiem: a. Karnet dotyczy minimum 4 zajęć, za który płatność dokonuje są z góry. Karnet ma ważność 30 dni kalendarzowych, licząc od daty pierwszej rezerwacji.
  a. Karnet dotyczy minimum 4 zajęć, za który płatność dokonuje są z góry. Karnet ma ważność 30 dni kalendarzowych, licząc od daty pierwszej rezerwacji.
  b. Opłata jednorazowa, naliczana jest zgodnie z cennikiem i dotyczy od 1 do 3 zajęć. W przypadku więcej niż jednych zajęć pozostałe rezerwacje mają ważność 30 dni kalendarzowych, licząc od daty pierwszej rezerwacji.
  c. W ramach ważności wykupionego karnetu klient ma możliwość zarządzania swoimi rezerwacjami w systemie online, może swoje rezerwacje anulować i przenosić na dogodny termin, dokładna instrukcja postępowania w przypadku anulowania w mailu potwierdzającym anulowanie terminu.
 4. Odpłatność gotówką za karnet należy uiszczać najpóźniej w dniu pierwszych zajęć w ramach rezerwacji i po poinformowaniu Studia o tej formie płatności, gdyż aby rezerwacje systemowe nie zostały automatycznie anulowane Studio oznacza je ręcznie w systemie jako oczekujące na płatność.
 5. W przypadku wcześniejszej rezygnacji z zajęć przez klienta nie jest zwracany koszt niewykorzystanych zajęć.
 6. Zajęcia oraz dokonane w systemie online rezerwacje można odwołać do 24 godzin przed terminem. Za zajęcia nieodwołane lub anulowane na krócej niż 24 h przed terminem nie przysługuje możliwość ich odrobienia.
 7. W przypadku, gdy zajęcia nie odbyły się z winy Studia Postaw na Pilates, zaproponowany zostanie w porozumieniu z klientami alternatywny termin odrabiania zajęć.
 8. Informacje o przerwach w zajęciach podawane są z miesięcznym wyprzedzeniem.

 

REKLAMACJE

 1. Klient ma prawo złożyć reklamacje elektronicznie na adres mailowy studia Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w przeciągu 7 dni od zaistnienia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja. Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 30 dni.
 2. W zakresie nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.